//
Miscelánea

Suspensió d’atorgament de llicències de bars a la zona limítrof de Sant Adrià Nord amb Badalona

Mapa Pla Especial Usos 30/01/2014

Mapa Pla Especial Usos 30/01/2014

El passat 30 de gener es va aprovar inicialment el Pla especial de regulació d’usos dels carrers Onze de setembre, Sant Oleguer, Andreu Soler,Sant Jordi, Festa Major i avinguda de les Corts Catalanes.

Atenent a motius de seguretat, el pla d’usos suspèn indefinidament l’atorgament de llicències i comunicacions prèvies relacionades amb la instal•lació d’usos de l’apartat IV del catàleg d’espectacles públics. Fins que aquest pla l’aprovi definitivament la Generalitat el 10 de febrer va entrar en vigor una suspensió en els mateixos termes de vigència d’un any.

El principal impacte és que en els trams de carrer assenyalats en el mapa no que es podran obrir nous bars ni restaurants. Amb la materialització d’aquesta reivindicació veïnal àmpliament discutida en les reunions entre Ajuntament, cossos de seguretat i veïns, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es posa del costat dels veïns i planta cara a la inseguretat.
Aquest pla especial conjuntament amb l’aprovació de la instal•lació de càmeres de videovigilància i la inclusió de la zona en el pla de dinamització d’usos comercials, conformen un paquet de mesures que tenen dos objectius principals. En primer lloc, radicar els problemes en matèria seguretat del barri i principal font de la degradació. I en segon lloc, establir un marc per al seu desenvolupament econòmic.
Per desgràcia avui dia aquest pla especial és imprescindible per aturar la depressió de la zona. Encara queda un llarg camí i molta feina tant per part de veïns i associacions veïnals com per part del responsables de l’Ajuntament. Encara hi ha greus conflictes oberts en matèria de seguretat així com un alt grau d’incivisme que cal resoldre. S’espera que quan la situació es normalitzi es pugui revocar com a símbol de la normalitat i renaixement del barri.

Apartat IV del catàleg d’espectacles públics

 
Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats recreatives Les activitats recreatives i els espectacles públics als quals, si no hi ha regulació en la seva normativa específica, els és d’aplicació supletòria les previsions d’aquest Reglament són les activitats de restauració, les activitats de joc i apostes, les activitats esportives i els espectacles amb ús d’animals
  a) Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix establiment. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de restauració es classifiquen en:
a.1) Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
a.2) Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
a.3) Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors.
a.3) Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d’actes socials en data i hora predeterminats.
En les activitats d’aquest apartat es poden realitzar d’altres complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d’insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l’aire lliure.

 

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>